Mr. Jan Ciesielski is a chairman of the riding club KJ Agro- Handel Śrem from the beginning of the existence of the club. The riding club was established at the 12.04.1999.

Under the founder of the riding club "Agro- Handel" were:

 • Teresa Bartkowiak
 • Jan Ciesielski
 • Anna Ciszak- Kaźmierska
 • Ilona Forszpaniak
 • Aneta Golińska
 • Beata Kokocinska
 • Joanna Krzyżostaniak
 • Sławomir Lossy
 • Ryszard Łabęda
 • Sylwia Nowak
 • Anna Ratajczak
 • Alina Szała
 • Paweł Szała
 • Sławomir Tymel