Fahrenheit 2

Rasa: Holsztyńska

Matka: Wanda X/ Cassini II

Ojciec: Lenett/ Loran

Wysokosc: 168 cm

Data urodzenia: 09.02.2013

SPRZEDANY/ SOLD/ VERKAUFT

Osiągnięcia:

Opis: SPRZEDANY/ SOLD/ VERKAUFT

Fahrenheit 1

Fahrenheit 3