Colly 3

Rasa: Westfalska

Matka: Polly/ Peking

Ojciec: Cornado I/ Cornet Obolensky

Wysokość: 169 cm

Data urodzenia: 25.01.2009

SPRZEDANY/ SOLD/ VERKAUFT

Colly 2