logo CSI aktualnosci

UWAGA Zawodnicy !

Ważne informacje dotyczące przyjazdu i udziału koni w zawodach CSI Olsza w dniach 13-16.05.2021 r.

 

Status zdrowotny koni pochodzących z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej musi zostać poświadczony przez urzędowego lekarza weterynarii poprzez wydanie zaświadczenia zdrowotności dla zwierząt z rodziny koniowatych. ( poświadczenie zdrowotności wystawione dla każdego konia, przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla danego okręgu)

Konie pochodzące z zagranicy i biorące udział w zawodach muszą być klinicznie zdrowe, pochodzić z miejscowości wolnych od chorób zakaźnych, co zostanie potwierdzone w świadectwach zdrowia wystawionych przez urzędowego lekarza weterynarii w miejscu pochodzenia.

Poniżej link z FEI , w którym znajdziecie Państwo informacje o obowiązkowych dokumentach i sposobie postępowania podczas obostrzeń związanych z HERPESWIRUSEM EHV-1/4

https://inside.fei.org/system/files/EN-Factsheet-Athletes-EHV1-Return_to_Competition.pdf

Proszę pamiętać także o konieczności posiadania własnego termometru do pomiaru temperatury koni.